MISSIE EN VERKLARING

De stichting Umoja Radio is opgericht in juni 2014

We zijn Stichting Umoja Radio gevestigd te Surhuisterveen met hoofddoel “ het evangelie van de Heer Jezus in de hele wereld te verkondigen via onze radio stream Umoja. God is het belangrijkste in ons leven, dit willen wij graag met iedereen delen. Veel Swahili-sprekende mensen gaan niet naar de kerk omdat zij in ons beleving geen tijd voor hebben. Ook gaan er sommige mensen naar de kerk en begrijp er niets van. Met de radio proberen wij al deze mensen op een ander manier te bereiken.

Wij vertellen het goede nieuws van het evangelie van de Heer Jezus aan de hand van onze live programma’s. Dit doen wij elke avond van de week. 

De sticthing Umoja Radio heeft geen winstoogmerk.