Mtukuze mungu

Sauti ya
Wokovu wake

Endelea kusikiliza umojaradio ma saa 24 kwenye mtandao wetu uhu na vile vile waweza ku donwload application yetu kupitia simu yako ya Android kwenye Playstore na simu ya Iphone kwenye App Store. Basi Mungu akubariki kwajina la Yesu.

Wimbo upendao ao wako ?

Labda unaendelea kujiuliza jinsi ghani wimbo wako unaweza kupigwa kwenye radio yetu. Ao wimbo upendao pia. Basi hacha nikuambie tu kwamba ikiwa unao wimbo hakikisha ni wimbo wa ki Kristo na kisha chukua mawasiliano nasi kupitia fomu kwenye website ihi kwa kubonyeza kwenye Contact. Mungu akubariki kwa kusikiliza UMOJA RADiO


Features

  • Overview
  • Advertising
  • Collaborate

Get Started

  • Tutorials
  • Resources
  • Guides

About

  • Stories
  • Community
  • Blog